/

Основи підтримки життя

Травма або нещасний випадок може статись в будь-який момент нашого життя. Від своєчасного і правильного надання екстреної медичної допомоги залежить не тільки успіх подальшого лікування постраждалого та швидке одужання, але іноді і його життя. Саме тому так важливо, щоб кожен вмів правильно і своєчасно надати допомогу постраждалому.

Програма підготовки з надання екстреної медичної допомоги призначена для всіх небайдужих осіб, які стали свідками або учасниками надзвичайної події, а також працівників екстрених служб, які опинилися на місці події, але не є медичними працівниками.

Тривалість курсу 1 день (8 годин). Курс складається з теоретичної та практичної частини, з оволодінням практичними навичками надання екстреної медичної допомоги потерпілим.

Навчання проводиться відповідно до сучасних міжнародних стандартів згідно з останніми рекомендаціями Європейської Ради Реанімації.

Програма відповідає міжнародним стандартам надання екстреної медичної допомоги згідно з вимогами BLS (basic life support) - основи підтримки життя.

Для виконання програми в процесі навчання використовуються наступні види занять: лекції, практичні заняття. Практичні заняття проводяться у групах не більше ніж 10 осіб. Орієнтовне співвідношення навчальних годин теоретичної та практичної частини занять приблизно 1:3. Перед початком курсу можливе забезпечення слухачів необхідними методичними матеріалами.

Для відпрацювання практичних навичок, протягом курсу використовуються манекени-тренажери, наочні посібники та відеоматеріали.

Після закінчення курсу проводиться контроль знань у тестовій формі та у вигляді ситуаційної здачі з перевірки практичних навичок надання екстреної допомоги.